33

Voornaamwoorden

STATUS

Klaar voor gebruik

NAAR

Javaanse klanken

MENU

Onderaan op elke pagina

 

 

 

Spreekstijlen
Javaans van Java

n
md
k
ki

ngoko gewoon
madya beleefd
krama zeer beleefd
krama inggil respectvol

 

 
PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD

aku mlaku n
ik loop
kow mlaku n
jij loopt
dhwk mlaku n
hij, zij loopt
awak dhw mlaku n
wij lopen
kow padha mlaku n
jullie lopen
dhwk padha mlaku n
zij lopen

 

 
BETREKKELIJK VOORNAAMWOORD

omah sing gedh iki duwk pak Sastra
dit grote huis is eigendom van pak Sastra

aku arep sowan sing duw omah
ik wil de heer des huizes bezoeken

 

 
WEDERKEREND VOORNAAMWOORD

mas Parta dhw sing teka n
het is mas Parta zelf die is gekomen

piring pecah dhw n
het bord brak vanzelf

bapakku dhw n
mijn eigen vader

 

 
AANWIJZEND VOORNAAMWOORD
iki omah gedh n
dit is een groot huis

iku omah gedh n
dat is een groot huis

ika, ka omah gedh n
dat daar (iets verder weg) is een groot huis

omah gedh iki n
dit grote huis

omah gedh iku n
dat grote huis

omah gedh ika (ka) n
dat grote huis daar (iets verder weg)

 

 
AANWIJZEND WOORD VAN PLAATS

kn n
hier

ing desa kn n
hier in het dorp

kono n
daar

ing desa kono iku n
in het dorp daar

kana n
ginds

ing kutha Semarang kana n
ginds in de stad Semarang

 

 
AANWIJZEND WOORD VAN RICHTING

mrn n
hierheen

mrn, Sas! n
kom hierheen, Sas!

mrono n
daarheen

aku arep mrono, menyang omah Yana n
ik wil daarheen, naar het huis van Yana

mrana n
gindsheen

saka kn mrana n
van hier naar ginds

 

 
AANWIJZEND WOORD VAN WIJZE

mengkn n
zoals dit

karepku mengkn n
wat ik wil is dit

mengkono n
zoals dat

kabar sing mengkono n
een dergelijk bericht

mengkana n
zoals gene

sapa arep tuku omah sing mengkana ka n
wie zal er nu zo'n huis kopen

 

In de spreektaal

ngn in plaats van mengkn
ngono
in plaats van mengkono
ngana
in plaats van mengkana

 

 
AANWIJZEND WOORD VAN HOEVEELHEID

semn n
zoveel

omah sing semn gedhn n
een huis dat z groot is

semono n
zoveel

wong semono akh n
zveel mensen

semana n
zoveel

nalika semana bapak wis mati n
op dat tijdstip was zijn vader al dood

 

 

 
VRAGEND VOORNAAMWOORD

sapa sing teka? n
wie is er gekomen?

omah sapa? n
wiens huis?

jenengmu sapa? n
hoe heet je?

bocah endi sing nakal? n
welk kind is stout?

sing endi omah Su? n
welk is het huis van Su?

ing endi omah Su? n
waar staat het huis van Su?

bapak ana ngendi ta, bu ? n
waar is vader toch, moeder?

omah Su kaya apa? n
hoe ziet het huis van Su eruit?

kow arep tuku apa? n
wat ga je kopen?

regan pira? n
hoeveel kost?

dawan sepira? n
hoe lang is het?

suwn sepira? n
hoe lang duurt het?

 

 

 

 

 

Bebuka... Inleiding

 

Pagina's Bebuka
met inleidende informatie

30

Samen verhalen lezen

 

Javaans van Java

 

Pagina's grammatica
voor dagelijks gebruik

49

Woordenlijst Javaans-Nederlands

50

Woordenlijst Nederlands Javaans

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's info
met achtergrondinformatie

60

Smartphone website

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's basis
zinnen voor dagelijks gebruik

70

Het leven in een dorp

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's gezin
zinnen voor dagelijks gebruik

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's cultuur
adat en theater

91

Adat... feest en slametan

92

Muziek... gamelan

93

Theater... dans

94

Theater... ludrug

95

Theater... wayang
 

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's geschiedenis
slavernij en arbeid op contract

96

Slavernij en plantages

97

Komst van de Javanen

98

Javanen komen uit Midden-Java

99

Arbeid op contract en daarna

100

De blijvers verbouwden rijst